Till innehåll på sidan

Vilka valde att välja? – Deltagandet i valen 2014

År 2014 hölls för första gången val till Europaparlament, riksdag, landstings- och kommunfullmäktige under samma kalenderår. I riksdagsvalet ökade valdeltagandet med 1,2 procentenheter till 85,8 procent. Det är tredje riksdagsvalet i rad som andelen röstande ökar. I valet till Europaparlamentet ökade valdeltagandet med 5,5 procentenheter till 51,1 procent. Det var första gången som över hälften av de röstberättigade röstade i ett svenskt EU-val.

Valdeltagandet ökade dock inte i alla delar av landet och andelen röstande varierar kraftigt mellan olika områden. Dessutom finns det fortfarande betydande skillnader i valdeltagande mellan olika grupper av röstberättigade. I några avseenden har dessa skillnader vuxit på senare tid.

SCB har på uppdrag av regeringen genomfört en särskild studie av valdeltagandet i 2014 års val. I rapporten Vilka valde att välja? Deltagandet i valen 2014 redovisas analyser av andelen röstande i olika befolkningsgrupper och i olika geografiska områden. Valdeltagandet 2014 jämförs även med hur det har sett ut i tidigare val. Rapporten är skriven av Richard Öhrvall vid SCB:s enhet för demokratistatistik.
PDF:
Hela publikationen (3464kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-me09br1502_pdf
ISBN:
978-91-618-1625-5
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-05-29
Förfrågningar:

Richard Öhrvall

010-479 41 58

richard.ohrvall@scb.se