Till innehåll på sidan

Flytande väljare

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1362kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-me09br1601_pdf
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-02-01
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se