There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tema: Arbetsmarknaden 2015 för högutbildade utrikes födda Till innehåll på sidan

Tema: Arbetsmarknaden 2015 för högutbildade utrikes födda

Omslag

– en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige
PDF:
Hela publikationen (1413kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-a40br1603_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-05-11
Förfrågningar:

Tomas Westling

010-479 61 78

tomas.westling@scb.se