Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2011–2015

Serie:
UF12 - Utbildningskostnader
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-uf12sm1601_pdf
ISSN:
1654-028X (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-11-10
Förfrågningar:

Daniel Wester

010-479 68 37

daniel.wester@scb.se