Till innehåll på sidan

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2015. Slutlig statistik

PDF:
Hela publikationen (1461kb)
Serie:
EN11 - El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen.
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-en11sm1601_pdf
ISSN:
1654-3661 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-11-30
Förfrågningar:

Susanne Enmalm

010-479 69 63

susanne.enmalm@scb.se