Till innehåll på sidan

Jordbruksstatistisk sammanställning 2016 med data om livsmedel – tabeller

Omslag

Publikationen ger en samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden med mera.

Den ger dessutom ett sammandrag av den viktigaste statistiken inom livsmedelsområdet.

Vissa internationella jämförelser görs också. Sammanställningen innehåller resultat från undersökningar utförda av SCB, Jordbruksverket och andra myndigheter samt av branschorganisationer. Sifferuppgifter lämnas för län och större områden.

Korrigering tabell 16.1 (2017-04-21). EU-ländernas andelar av total import och export av jordbruksvaror och livsmedel samt andelar av all varuimport och varuexport har korrigerats för åren 2009–2015.
PDF:
Hela publikationen (4950kb)
Serie:
JO02 - Jordbruksstatistisk sammanställning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo02br1601_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-07-01
Förfrågningar:

Charlotta Olsson

010-479 69 84

charlotta.olsson@scb.se