Till innehåll på sidan

Husdjur i juni 2016. Preliminära uppgifter

Serie:
JO20 - Husdjur
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo20sm1601_pdf
ISSN:
1654-4218 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-10-17
Förfrågningar:

Anders Grönvall

036-15 57 91

anders.gronvall@jordbruksverket.se