Till innehåll på sidan

Antal nötkreatur i december 2015

Serie:
JO23 - Antal nötkreatur och svin
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo23sm1601_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-02-16
Förfrågningar:

Anders Grönvall

036-15 57 91

anders.gronvall@jordbruksverket.se