Till innehåll på sidan

Ekologisk animalieproduktion 2015

Serie:
JO27 - Ekologisk animalieproduktion
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo27sm1601_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-08-24
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se