Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2015

PDF:
Hela publikationen (1680kb)
Excel:
Hela publikationen (1680kb)
Serie:
UF21 - Universitet och högskolor. Forskarutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
ISSN:
1654-3432 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-06-09
Förfrågningar:

Olof Klingnéus

010-479 66 16

olof.klingneus@scb.se

Ingrid Pettersson

08-563 087 62

ingrid.pettersson@uka.se