Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2016

PDF:
Hela publikationen (3768kb)
Excel:
Hela publikationen (602kb)
Serie:
UF46 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-uf46sm1601_pdf
ISSN:
1654-3491 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-11-22
Förfrågningar:

Staffan Nilsson

08-563 087 56

staffan.nilsson@uka.se

Lisa Sundling

010-479 67 22

lisa.sundling@scb.se