Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15

PDF:
Hela publikationen (4711kb)
Excel:
Hela publikationen (653kb)
Serie:
UF19 - Högskolestuderande med utländsk bakgrund
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-05-24
Förfrågningar:

Helen Dryler

08-563 087 78

helen.dryler@uka.se

Lisa Sundling

010-479 67 22

lisa.sundling@scb.se