Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnasutbildningsnivå

PDF:
Hela publikationen (3718 kBkb)
Excel:
Hela publikationen (840 kBkb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-uf20sm1604_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-12-14
Förfrågningar:

Evalena Andersson

010-479 61 50

evalena.andersson@scb.se

Helen Dryler

08-563 087 78

helen.dryler@uka.se

Magdalena Inkinen

08-563 085 40

magdalena.inkinen@uka.se