Till innehåll på sidan

Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2017

Serie:
FM37 - Värdepappersfonder
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-fm37sm1702_pdf
ISSN:
1654-3203 (Online)
Statistikansvarig:
Finansinspektionen
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-16
Förfrågningar:

Katya Vasileva-Gull

010-479 42 64

katya.vasileva-gull@scb.se