Till innehåll på sidan

Heltidsjordbruket i Sverige 2016

PDF:
Hela publikationen (1687kb)
Serie:
JO65 - Heltidsjordbruket i Sverige
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo65sm1701_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-10-17
Förfrågningar:

Johan Holmer

036-15 60 68

johan.holmer@jordbruksverket.se