Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2015/16

PDF:
Hela publikationen (4980kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-uf20sm1703_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-12-14
Förfrågningar:

David Berg

010-479 60 04

david.berg@scb.se

Fredrik Svensson

08-563 085 00

fredrik.svensson@uka.se