Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2016

PDF:
Hela publikationen (8543kb)
Excel:
Hela publikationen (1694kb)
Serie:
UF21 - Universitet och högskolor. Forskarutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-uf21sm1701_pdf
ISSN:
1654-3432 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-06-12
Förfrågningar:

Evalena Andersson

010-479 61 50

evalena.andersson@scb.se

Harald Theorin

010-479 69 37

harald.theorin@scb.se