Till innehåll på sidan

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning år 2016

Serie:
JO45 - EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo45sm1703_pdf
ISSN:
1654-4064 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-11-23
Förfrågningar:

Emma Wixe

036-15 64 32

emma.wixe@jordbruksverket.se