Till innehåll på sidan

Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige

Omslag

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-a40br1701_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-02-06
Förfrågningar:

Paula Kossack

010-479 60 05

paula.kossack@scb.se