Till innehåll på sidan

Sjuksköterskor utanför yrket

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2311kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-a40br1703_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-02-07
Förfrågningar:

Viktor Morell

010-479 49 22

viktor.morell@scb.se