Till innehåll på sidan

Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik

Serie:
BE96 - Bakgrundsfakta. Befolknings- och välfärdsstatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-be96br1701_pdf
ISSN:
1654-4331 (Online); 1650-4917 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-03-28
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se