Till innehåll på sidan

Torv 2017 Produktion, användning och miljöeffekter m.m.

Serie:
MI25 - Torv
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-mi25sm1801_pdf
ISSN:
1654-3955 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-06-12
Förfrågningar:

Fredrik Kanlén

010-479 46 55

fredrik.kanlen@scb.se