Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik 2017

Serie:
BO41 - Fastighetsprisstatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-bo41sm1801_pdf
ISSN:
1654-3130 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-06-04
Förfrågningar:

Martin Verhage

010-479 47 78

martin.verhage@scb.se

Niclas Sjölund

010-479 43 42

niclas.sjolund@scb.se