Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2018

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska, sedan 1984.

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1924kb)
Serie:
X10 - På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-x10br1801_pdf
ISSN:
0284-4877 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-06-28
Förfrågningar:

Karin Fransson

010-479 65 51

karin.fransson@scb.se