Till innehåll på sidan

Ekologisk animalieproduktion 2017

Serie:
JO27 - Ekologisk animalieproduktion
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo27sm1801_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-08-22
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se