Till innehåll på sidan

Income Mobility Statistics in Sweden 2016

PDF:
Hela publikationen (1080kb)
Serie:
HE80 - Bakgrundsfakta - Hushållens ekonomi
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-he80br1801_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2018-09-21
Förfrågningar:

Johan Lindberg

010-479 60 64

johan.lindberg@scb.se

Thomas Helgeson

010-479 44 34

thomas.helgeson@scb.se