Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2013–2017

Serie:
UF12 - Utbildningskostnader
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-uf12sm1801_pdf
ISSN:
1654-028X (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-10-29
Förfrågningar:

Rasmus Evaldsson

010-479 57 37

rasmus.evaldsson@scb.se