Till innehåll på sidan

Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-a40br1805_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-12-05
Förfrågningar:

Tomas Westling

010-479 61 78

tomas.westling@scb.se