Till innehåll på sidan

Det civila samhället 2017

Serie:
X105 - Det civila samhället
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-x105br1901_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2019-12-10
Förfrågningar:

Daniel Rådelid

010-479 60 92

daniel.radelid@scb.se