Till innehåll på sidan

Integration – en beskrivning av läget i Sverige

Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-11-21
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se