Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2018

Serie:
XFT - Övrig publicering
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-xftbr1902_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-07-15
Förfrågningar:

Andres Quinones

010-479 68 65

andres.quinones@scb.se

Petter Ehn Wingårdh

010-479 47 53

petter.ehnwingardh@scb.se

Nils Adriansson

010-479 42 78

nils.adriansson@scb.se