Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2019 – vilka utbildningar ger jobb?

PDF:
Hela publikationen (13747kb)
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-am78br1903_pdf
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2019-12-10
Förfrågningar:

Gulzat Elvung

010-479 58 45

gulzat.elvung@scb.se