Till innehåll på sidan

Att mäta separationer. Kvalitet i registerbaserad statistik

Serie:
BE52 - Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-be52br1801_pdf
ISSN:
1104-4047 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2018-12-11
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se