Till innehåll på sidan

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 2018

PDF:
Hela publikationen (2145kb)
Serie:
EN11 - El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen.
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-en11sm1901_pdf
ISSN:
1654-3661 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-11-29
Förfrågningar: