Till innehåll på sidan

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Preliminär utveckling 2017-2018

Serie:
JO45 - EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo45sm1901_pdf
ISSN:
1654-4064 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-02-01
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se