Till innehåll på sidan

Skörd av trädgårdsväxter 2018

Serie:
JO37 - Skörd av trädgårdsväxter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo37sm1901_pdf
ISSN:
1654-4153 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-03-28
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se