Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2019

PDF:
Hela publikationen (8205kb)
Excel:
Hela publikationen (618kb)
Serie:
UF46 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-uf46sm1901_pdf
ISSN:
1654-3491 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-11-20
Förfrågningar:

Lisa Sundling

010-479 67 22

lisa.sundling@scb.se

Ulrika Boman

ulrika.boman@uka.se