Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2017/18

PDF:
Hela publikationen (5290kb)
Excel:
Hela publikationen (398kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-uf20sm1901_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-04-17
Förfrågningar:

Harald Theorin

010-479 69 37

harald.theorin@scb.se

David Berg

010-479 60 04

david.berg@scb.se

Tomas Gustavsson

08-563 086 44

tomas.gustavsson@uka.se