Till innehåll på sidan

Arrendepriser på jordbruksmark 2018

PDF:
Hela publikationen (1385kb)
Serie:
JO39 - Arrendepriser på jordbruksmark
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo39sm1901_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-02-28
Förfrågningar:

Ylva Olsson

036-15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se