Till innehåll på sidan

Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:04

PDF:
Hela publikationen (1025kb)
Serie:
JO48 - Animalieproduktion
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo48sm1906_pdf
ISSN:
1654-403X (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-06-12
Förfrågningar:

Jesper Fransson

036-15 50 42

jesper.fransson@jordbruksverket.se