Till innehåll på sidan

Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbildningssystemet

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-a40br1902_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2019-03-29
Förfrågningar:

Anna Eriksson

010-479 68 12

anna.eriksson@scb.se

Ann-Charlott Larsson

010-479 63 14

lotta.larsson@scb.se

Sinisa Sauli

010-479 62 15

sinisa.sauli@scb.se