Till innehåll på sidan

Könsskillnader i utbildningsvalen efter gymnasieskolan – Personer födda 1990

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-a40br1903_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2019-04-03
Förfrågningar:

Paula Kossack

010-479 60 05

paula.kossack@scb.se