Till innehåll på sidan

Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet

PDF:
Hela publikationen (1465kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-a40br1904_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2019-04-29
Förfrågningar:

Karolin Frisk

010-479 63 72

karolin.frisk@scb.se

Nikolaus Koutakis

010-479 66 65

nikolaus.koutakis@scb.se