Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2014–2018

Serie:
UFSM - Serie - Utbildning och forskning - UF
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-ufsmsm1901_pdf
ISSN:
1654-0271 (Online); 1404-5893 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2019-11-06
Förfrågningar:

Rasmus Evaldsson

010-479 57 37

rasmus.evaldsson@scb.se