Till innehåll på sidan

Det civila samhället 2018

Serie:
NV19 - Näringslivets struktur
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-nv19sm2003_pdf
ISSN:
1654-3548 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2020-12-10
Förfrågningar:

Daniel Rådelid

010-479 60 92

daniel.radelid@scb.se