Till innehåll på sidan

Gödselmedel i jordbruket 2018/19. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel

PDF:
Hela publikationen (2023kb)
Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-mi30sm2002_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-06-17
Förfrågningar:

Ylva Andrist Rangel

010-479 68 56

ylva.andrist-rangel@scb.se