Till innehåll på sidan

Odlingsåtgärder i jordbruket 2019. Träda, slåttervall, jordbearbetning, fånggrödor samt spridning av kalk på åkermark

Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-mi30sm2003_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-11-25
Förfrågningar:

Ylva Andrist Rangel

010-479 68 56

ylva.andrist-rangel@scb.se