Till innehåll på sidan

Antal nötkreatur i december 2019

PDF:
Hela publikationen (1061kb)
Serie:
JO23 - Antal nötkreatur och svin
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-jo23sm2001_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2020-02-13
Förfrågningar:

Anders Grönvall

036-15 57 91

anders.gronvall@jordbruksverket.se