Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2019

PDF:
Hela publikationen (2338kb)
Excel:
Hela publikationen (700kb)
Serie:
UF21 - Universitet och högskolor. Forskarutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-uf21sm2001_pdf
ISSN:
1654-3432 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-06-11
Förfrågningar:

Ingrid Pettersson

08-563 087 62

ingrid.pettersson@uka.se