Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2020

PDF:
Hela publikationen (1493kb)
Excel:
Hela publikationen (490kb)
Serie:
UF46 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-uf46sm2001_pdf
ISSN:
1654-3491 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-11-18
Förfrågningar:

Jesper Länk

010-479 57 33

jesper.lank@scb.se

Ulrika Boman

ulrika.boman@uka.se